Vaikuse laste rahupaigast

rahupaikPadise vallas, (Harju) Risti kirikaias asub Vaikuse laste rahupaik. See on koht, mis on mõeldud peredele, kelle laps on surnult sündinud või  lahkunud vastsündinueas.

Sellist mälestuspaika vajavad ka paljud nende hulgast, kes leinavad oma looteeas ehk siis katkenud raseduse tõttu kaotatud last. Nii on see ühelt poolt mäletuspaik – koht, kus leinata neid, kellel hauda polegi – on vaid valu vanemate südames. Teisalt on see aga ka koht, kus saab soovi korral mulda sängitada lapse tuha. Selleks tuleks ühendust võtta kohaliku vaimulikuga.

Võiks küsida, miks on neile lastele vaja eraldi matmiskohta? Miks ei võiks nad puhata tavalises surnuaias perehauaplatsidel? Loomulikult võivad. Rahupaik on mõeldud üksnes neile peredele, kes seda vajavad: noortele, kellel polegi oma pereplatsi ühelgi kalmistul; neile, kelle jaoks on väga raske viia väike, hellitamata jäänud ihu võõrale, tühjale kalmistule, kui oma surm veel mägede taga tundub olevat. Ja kriisipsühholoogide sõnul pole selliseid peresid sugugi vähe.

Rahupaiga loomise algatus tuli just ühelt selliselt perelt, kes leidsid oma traagikas tuge analoogsest rahupaigast Riias. Nad leidsid, et niisugune võimalus peaks olema ka Eesti peredel. Läti, Inglismaa, Austraalia, Uus-Meremaa ja paljude teiste riikide kogemus näitab, et sellisest kohast leitakse oma leinas tuge; tuge on ka teadmisest, et sa pole üksi, et on teisigi, kes seda pöörast valu tundnud ja ometi leidnud jõudu edasi elada.

Rahupaiga ümber püütakse koondada tugivõrgustiku töö. Teeme koostööd Tallinna Raseduskriisikeskusega ning koondame jõudumööda teemakohast informatsiooni antud kodulehele.

 
 
 
tsoon.com