Tunnustusüritusel “Lastega ja lastele”

MTÜ Vaikuse Lapsed tegevus sai äramärgitud tunnustusüritusel „Lastega ja lastele“.

01.06.2015, lastekaitsepäeval tunnustati neid, kes on oma uute algatuste või pikemaajalise tegevusega oluliselt panustanud laste heaolusse. Laste huvide eest seisvate organisatsioonide ellu kutsutud ja tänavu teist korda toimunud tunnustusüritusel „Lastega ja lastele“ andsid auhinnad üle õiguskantsler Ülle Madise ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Nominentide seas oli ka MTÜ Vaikuse Lapsed, mälestuskarbi projektiga lapse kaotanud peredele. Meil, MTÜ Vaikuse Lapsed liikmetele ja vabatahtlikel on hea meel, et meie tegevust hinnatakse just laste heaolu kontekstis. On ju meie tegevus suunatud perede tervenemisele.

„Eestis on rõõmustavalt palju neid, kes teevad laste ja noorte heaks märksa rohkem kui neilt oodatakse või nõutakse,“ sõnas õiguskantsler Ülle Madise. „Paraku jäävad need inimesed tihti laiemale üldsusele tundmatuks. Täna saame laste ja noorte heale käekäigule pühendunud inimesi eriliselt esile tõsta. Teame ju, et mõnikord ei jõua õiglane tänu vahetult pärale. Seda enam peab ühiskond tervikuna märkama ja tunnustama neid, kes tänu ootamatagi hoolivad,“ rõhutas õiguskantsler.

Pilte näeb siit.

MTÜ Vaikuse Lapsed juhatuse liige Juta Palmeri ja vabatahtlik Tiiu Kütson-Janke.

MTÜ Vaikuse Lapsed juhatuse liige Juta Palmeri ja vabatahtlik Tiiu Kütson-Janke.

 
 
 
tsoon.com