Mõisted

Imikusuremus näitab kuni üheaastaste laste suremust. Imikusuremus jaguneb neonataalseks ja postneonataalseks suremuseks.

Neonataalsuremus näitab imikute suremust esimese 28 elupäeva jooksul.  Neonataalsuremuse alajaotused on varajane ja hiline neonataalsuremus.

Varajane neonataalsuremus näitab imikute suremust varases neonataalperioodis (esimesed 7 elupäeva, s.o. 0-6 elupäeva).

Hiline neonataalsuremus näitab imikute suremust hilises neonataalperioodis (imiku surm pärast esimest elunädalat, kuid enne 28 elupäeva).

Postneonataalne suremus näitab imikute suremust alates 28. elupäevast kuni esimese eluaasta lõpuni. Vastav suremuskordaja arvutatakse 1000 elussünni kohta.

Antenataalne – sünnieelne, enne sündimist esinev. Antenataalne surm on loote surm enne sünnituse algust.

Intranataalne surm on loote surm sünnituse ajal.

Elussünd – elutunnustega (hingamine, südamelöögid, nabaväädi pulsatsioon ja /või tahtele alluvate lihaste ilmsed liigutused ) lapse sünd sõltumata raseduse kestusest. Surnult sündinuks loetakse vastsündinu kehamassiga vähemalt 500 g alates 22. rasedusnädalast eelnimetatud elutunnusteta.

Enneaegne laps – varem kui 37. täisrasedusnädalal sündinu (alla 259 päeva).

Perinataalperiood – algab 22. täisrasedusnädala (154 päeva) möödumisel ja lõpeb 7 päeva täissaamisel pärast sündi.

Surnultsünd ehk hiline lootesurm – vähemalt 500 grammi sünnikaaluga ja pärast 22. rasedusnädalat toimunud üsasisene surm.

Allikas: Tervise Arengu Instituut

 
 
 
tsoon.com