Lahang

Mõte lahangust tekitab õõva pea kõikidele inimestele, saati siis veel neile, kes äsja oma lapse kaotanud on. On täiesti loomulik, et tahad oma last kaitsta ka siis, kui tema kaitsetu keha enam valu ei tunne. Ääretult raske on mõelda sellele, et armas beebi, kes alles mõnda aega tagasi oli soojas emaüsas, viiakse nüüd külma morgi, ja tema pisikese keha kallal hakkavad toimetama võõrad käed.

Võib-olla ei suuda sa selle teema peale üldse mõelda, aga teisalt võib arusaam lahangul toimuvast olla abiks ning võtta maha mõningaid teadmatusest tulenevaid hirme. Vist on vähe asju, millega äsja lapse kaotanud ema ja isa veel šokeerida saaks. Juhtunu on nüüd nende igapäevase elu osa. Seepärast püüame siinkohal rääkida asjadest avatult ja sellesse teemasse pisut selgust tuua. Sinu otsustada on, kas ja millal seda artiklit lugeda, ja see otsus väärib austamist. Tunnistame siinkohal, et pole olemas ühtegi head ja kena viisi, et kõneleda väikese lapse lahangust.

Lahang tehakse ebaselge surma põhjuse väljaselgitamiseks või haigusest põhjustatud surma korral haiguse ja selle kulu hindamiseks. See tähendab, et lahangul on kindel eesmärk: uuringu tulemused võivad anda olulist infot Sinu lapsega juhtunu kohta, tuua selgust ja ehk ka lohutust.  Surma põhjuste uurimine võib abiks olla ka edaspidi, andes vanematele kindlust tulevikuks. Võid saada vastuseid küsimustele, kui suur on tõenäosus, et juhtunu võib korduda, kas lapse surma põhjustanud faktorit on võimalik ravida/kõrvaldada jne. Kindlasti aitavad tulemused kaasa ka üldisele tervishoiu arengule. Paraku pole harvad need juhud, kui lapse surma ühest põhjust ei õnnestugi tuvastada.

Ametliku definitsiooni kohaselt on patoanatoomiline lahang ehk autopsia surma põhjuse tuvastamine surnukeha välise vaatluse, avamise, leitu kirjeldamise ning analüüsi kaudu. Lahangu käigus kirjeldatakse siseelundeid makroskoopiliselt ning uuritakse elunditest ja kudedest võetud materjali mikroskoopilisel teel.

Patoanatoomilise lahangu tegemine on Surma põhjuse tuvastamise seadus §14 (2) alusel kohustuslik muuhulgas järgmistel juhtudel:

–     kuni üheaastase lapse surma korral, kui puudub alus oletada, et surm on saabunud kuriteo tagajärjel või välispõhjustest tingitud asjaoludel;

–     vastsündinu alates sünnikaalust 500 grammi või alates 22. rasedusnädalast sündinud elutunnustega loote (südamelöögid, hingamine ja loote liigutused) surma korral;

–     surnult sündinute puhul alates sünnikaalust 500 grammi.

Viimasel kahel juhul tuleb surnukeha lahangule saata koos platsentaga.

Lahangule saatmise korraldab haigla/sünnitusmaja. Lahangu teostab patoloog. Ettevalmistustega matusetalitusteks võid soovi korral alustada juba sünnitusmajas, aga konkreetse väljastuskuupäeva ning matusteks vajaliku arstliku surmateatise saad patoloogiaosakonnast enamasti paari päeva jooksul.

Teie pere võib soovida last veel peale lahangut ja enne kremeerimist/matmist näha. Hetkel ei ole tingimused patoloogiaosakondades selleks küll kõige paremad. Kohtumine lapsega on kindlasti soojem ja õdusam (kui nii võib seda keerulist olukorda kirjeldada) peale sünnitust haigla ruumides. Sooviga last veel kord näha tasub pöörduda ka matusebüroo poole. Neil võivad olla viimaseks kohtumiseks kenad ja just selleks otstarbeks kohandatud tingimused.

Lahang on enam-vähem nagu kirurgiline lõikus. Pärast keha uurimist ja analüüsimist õmmeldakse haav kinni. Kui sa oled avaldanud soovi oma beebiga veel kohtuda, siis tõenäoliselt näed sa teda linasse mähituna ning lapse kehal olev haavakoht on varjatud.  Millega peaksid arvestama, on see, et lapse kehatemperatuur on selleks ajaks langenud ning paari päeva möödudes võivad olla toimunud teatud muutused ka naha struktuuris ja värvuses. Beebi huuled ja küünealused võivad näida tumedamad kui vahetult peale sündi. Sa võid märgata ka lapse nahal sinakaid laike, mis meenutavad sinikaid. Sinikad need ei ole, vaid märgid kohtadest, kuhu veri on südame seiskumise järel kogunenud.

Reeglina on võimalik lahangule viitavad jäljed riietega täielikult katta. Kui oled valinud kirstumatuse, siis tõenäoliselt näeb beebi avatud kirstus välja üsna samasugune nagu ta oli peale sündi.

Kui sul on veel küsimusi või oled millegi pärast mures seoses tema taasnägemise või matustega, siis küsi kindlasti neid küsimusi oma haigla ämmaemanda, arsti või sotsiaaltöötaja käest. Matustega seonduvad üksikasjad saad kokku leppida  matusebüroo ja/või kirikuõpetajaga.

Matustest võib olla möödunud 2-3 kuud, enne kui saabub info lahangutulemustest. Kõiki lahangul ilmnenud muutuseid kirjeldatakse lahanguprotokollis. Selle valmimine on pikk protsess, kuna patoloog võtab erinevaid proove ning nende analüüsimisega läheb aega. Kõigi uuringute tulemuste alusel vormistatakse lahanguprotokollis patoanatoomiline diagnoos, milles tuuakse ära põhihaigus ja selle tüsistused ning kaasuvad haigused. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse arstile, millega vanematel on õigus tutvuda ning saada sellest ärakirju. Palu kohtumist oma arstiga, kellega koos saate lugeda ning arutada lahangu tulemusi.

On hea, kui saad laekunud informatsioonist ja oma kaasnevatest tunnetest rääkida ka nõustaja, hingehoidja või kirikuõpetajaga.

Täname koostöö eest selle artikli koostamisel Patoloogiakeskuse juhatajat Eero Semjonovit.

 
 
 
tsoon.com