KÜSK Koostöövõrgustiku projekt

Tugivõrgustik lapse kaotanud vanematele

Meil on väga hea meel teatada, et MTÜ Vaikuse Lapsed taotlus sai positiivse vastuse ning meie planeeritud tegevused said toetuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vabaühenduste koostöövõrgustike taotlusvooru raames (vaata Koostöövõrgustike taotlusvoor – http://www.kysk.ee/toetatud-projektid ). Täname väga kõiki annetajaid tänu kellele on meil võimalik rahastada rahupaigaga ja mälestustekarpidega seotud tegevusi, aga ka koguda rahalisi vahendeid taoliste pikaajaliste projektide omaosaluseks. Hea meel on tänada neid annetajaid, kes toetavad MTÜ tegevusi igakuiste püsimaksetena! Allpool saad lugeda täpsemalt KÜSKi poolt rahastatud projektist. Enne veel teen väikse sissevaate MTÜ raamatupidamisikku poolde.

MTÜ kuluallikateks on rahupaigaga seotud tooted ja teenused (haljastus, korrastus), domeeni tasu ning hetkeprojektidega seotud kulud. Praegu on prioriteediks mälestustekarbid ning nende valmistamiseks korraldatavad töötoad (fotod). Karpide materjalide hankimiseks kasutame rahalisi annetusi. Mõned ettevõtted on toetanud meid ka oma materjalidega. Aitäh Fiesta Design Tapeedisalong, Sandbergi Salong ja Sangar! MTÜ Vaikuse Lapsed tegevusi viiakse ellu vabatahtliku töö alusel.

Nüüd aga täpsemalt käimasolevast tugivõrgustiku projektist. Projekti periood on 1.september 2015 – 31.detsember 2016. Toetuse summa on 13 683 EUR. Projekti eesmärk on kujundada üsasiseselt surnud laste vanematele tugev ja hästi toimiv tugivõrgustik, mis soodustab vanemate tervenemist ja peresuhete hoidmist.

Igal aastal sünnib Eestis surnult 60-80 last (st vähemalt 500g sünnikaaluga ja pärast 22. rasedusnädalat toimunud üsasisene surm), millele lisanduvad ametliku statistika järgi 600-800 raseduse katkemist[1]. Ametliku käsitluse järgi algab perinataalperiood 22. täisrasedusnädala (154 päeva) möödumisel ja lõpeb 7 päeva täissaamisel pärast sündi[2]. Lapse kaotus on vanematele ning ka laiemale pereringile sügav kriis. Selle traumaatilise sündmusega on ohtu seatud vanemate vaimne tervis, mis mõjutab peresuhteid, laste kasvatamist ning pereplaneerimiskäitumist.

Olukorra lahendamine nõuab multidistsiplinaarset ning eritasemelist sekkumist. Seetõttu on oluline kaasata perede tugivõrgustiku loomiseks nii sünnitushaiglad, erinevad arstide ja ämmaendate kutseühingud kui ka teised sarnase valdkonna vabaühendused. Eesmärgiks on arendada ja laiendada olemasolevat kogu Eestit hõlmavat tugivõrgustikku, kuhu panustavad erinevad spetsialistid erinevatest organisatsioonidest üle Eesti.

Projekti väljunditeks on elektrooniline juhendmaterjal tervishoiutöötajatele, konkreetne eestikeelne trükimaterjal lapse kaotanud peredele ja mälestustekarbid, mis antakse otsesele sihtgrupile haiglas. Projekti raames kajastatakse teemat meedias, mis tõstab ühiskonna üldist teadlikkust antud valdkonnas ja mõjutab teatud eelarvamusi ning suhtumisi.

[1] Tervise Arengu Instituut www.tai.ee (01.05.2015)

[2] MTÜ Vaikuse Lapsed kodulehekülg http://vaiksed.ee/tugi-lapse-kaotuse-puhul/moisted/ (01.05.2015)

Juta Palmeri

MTÜ Vaikuse Lapsed juhatuse liige

KÜSK logo

 
 
 
tsoon.com